Odile Oort en Wijnand Prins | Schulden en inkomen Bronnenboek | 4e druk | Boom Juridische uitgevers

Over de auteurs

Odile Oort is sinds 1996 werkzaam als juridisch adviseur sociale zekerheid en begeleidt mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen, ouderen en andere specifieke groepen burgers. Zij is werkzaam geweest in het mbo-onderwijs als docent recht en methodiek. Sinds 2008 is zij werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur. Zij geeft trainingen en coacht professionele beroepsbeoefenaren in de sociale dienstverlening.

Wijnand Prins is sinds 1989 actief binnen de sociale zekerheid, de werkgelegenheid, het onderwijs en het welzijn. Hij heeft zich in deze jaren ontwikkeld op het gebied van de praktische en vernieuwende toepassing van wet- en regelgeving. Hij ontwikkelt nieuwe en creatieve vormen van maatschappelijke dienstverlening.

 

Op deze website vind je aanvullend materiaal behorend bij het boek Schulden en inkomen van Odile Oort en Wijnand Prins. Het materiaal bestaat uit meerkeuzetoetsen en open vragen. Deze zijn te vinden op het studentgedeelte van de site. Daarnaast kun je bij online boek door de digitale versie van het boek bladeren.

Extra materiaal voor docenten
Docenten vinden op de website naast de antwoordmodellen en uitwerkingen van de meerkeuze- en open vragen een studentvolgsysteem, waarin nauwkeurig de vorderingen van de studenten bijgehouden kunnen worden. Daarnaast kunnen zij binnen de website aanwijzingen toevoegen voor hun studenten.
 

Over het boek

Schulden en inkomen is een inleiding in de wetgeving op het gebied van onder andere de Wet schuldsanering natuurlijke personen en het Burgerlijk Wetboek, en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening aan natuurlijke personen. Een vakgebied dat sinds 1998 een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat zich de komende jaren tot een volwassen sector van maatschappelijke dienstverlening zal ontwikkelen.

Het boek bestaat uit 5 delen. In het eerste deel wordt de schuldhulpverlening in haar maatschappelijke context geplaatst. Daarna komen diverse juridische zaken aan de orde die te maken hebben met schuldhulpverlening. Vervolgens is er aandacht voor de praktijk van de schuldhulpverlening en tot slot komen achtereenvolgens overige wet- en regelgeving aan de orde en wordt een groot aantal bronnen opgesomd waar verder informatie kan worden gevonden.

Een duidelijke hoofdstukstructuur, met een casus bij wijze van introductie, een inleiding, een verdeling van basisstof en verdiepingsstof en een overzicht van de kernbegrippen gidsen de cursist door de leerstof. Met behulp van de vragen en opdrachten kan de cursist vaststellen of de aangeboden stof op toepassingsniveau beheerst. Er is veel aandacht besteed aan het taalgebruik en voorbeelden uit de werkpraktijk van schuldhulpverleners en inkomenbeheerders, zodat de tamelijk abstracte stof zoveel mogelijk gaat leven voor de gebruikers van het boek.

Het boek bevat basisstof en verdiepingsstof gericht op het ontwikkelen van basisvaardigheden voor de schuldhulpverlening, beschermende maatregelen en inkomensbeheer en is ook geschikt voor diverse vervolgopleidingen in het hbo, het cursorisch onderwijs en de (bij)scholing van medewerkers schuldhulpverlening, wettelijke beschermende maatregelen en inkomensbeheer.

Doelgroep

Dit boek is voor studenten en docenten in het mbo, zowel voor het profiel Medewerker Sociale Zekerheid bij de richting Juridisch, als Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener bij de richting Welzijn. Daarnaast is het een handig naslagwerk voor professionals die werkzaam zijn in de schuldhulpverlening.